fbpx

Tasuhi Matematiksel Eğitim Modeli

#Geleceğe Yön Veren Okul Özel Ataevler Koleji,

matematiği sevdiren yeni bir eğitim modeli TAHUSİ Matematik Eğitim Modeli ile tüm Bursalı öğrencilere kapılarını açıyor.

Öğretmen ve ebeveynler için matematiği oyunlaştırarak kolaylaştırma ve sevdirme imkanı sunan TASUHİ Matematik Eğitim Modeli,  temeli mantığa dayanan ve zihni geliştirerek bir araç olarak kişiye rasyonel bakış açısı kazandıran, özel olarak geliştirilmiş bir öğrenme sistemidir.

Her Cumartesi günü düzenlenecek Tasuhi Matematik Eğitim Modeli atölyelerine katılım koşulları ve başvuru için, yandaki broşürlerimizi kullanabilirsiniz.

TASUHİ Matematiksel Eğitim Modeli;

1) Küçük yaşta doğru bir matematik eğitimini,

2) Materyal kullanarak matematiği somutlaştırma ve oyunlaştırmayı,

3) Ezberciliği değil matematiksel düşünme eğitimini,

4) Teorik değil günlük yaşam becerileri için matematiğin gerekliliğini,

5) Geleneksel değil çağa uygun matematik eğitim ve öğretimini amaçlar.

Özel Ataevler Koleji Tasuhi Matematik Eğitim Modeli

BİLGİ VE BAŞVURU FORMU

TOLİ GAMES e-KATALOG

TASUHİ Matematiksel Eğitim Modeli ile öğrenci;

-> Matematiğe değer vermeyi öğrenecektir.

-> İletişim yolu olarak matematiği de kullanacaktır.

-> Matematiksel düşünmeyi öğrenecektir.

-> Karşılaştığı problemlere mantıklı çözümler üretebilecektir.

TASUHİ Matematiksel Eğitim Modelinin bileşenleri:

-> Mantık yürütme becerileri

-> Dikkat geliştirme becerileri

-> IQ geliştirme ve kodlama

-> Matematiksel düşünme ve işlem becerileri

-> Tİ matematik

-> Geometri ve uzamsal düşünme becerileri