fbpx

Sosyal Sorumluluk ve Çocuk Gelişimi

Bir toplumda yaşayan her birey gibi varlığını içinde bulunduğu topluma, ülkeye, insanlığa borçlu olan kurumların, kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri, iyi birer kurumsal vatandaş olmaları, kendi sürdürülebilirlikleri açısından önem taşımaktadır.

Sosyal sorumluluk bir nevi, bireylerin bir arada topluma duyarlı bir biçimde hareket etmesidir. Birey yada grup olarak kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik duyarlı, etik davranmak sosyal sorumluluğun kapsamına girmektedir.

Sosyal sorumluluktaki en önemli amaç, toplumsal faydadır. Kişisel çıkarlar gözetmeksizin toplumun ihtiyaçları ve sorunları hedef alınarak gerçekleştirilen işlemler gerçek bir sosyal sorumluluk olarak değerlendirilebilir. Sosyal sorumlulukta herhangi bir kar amacı güdülmeksizin bu durum, sivil toplum kuruluşları veya işletmeler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Sosyal sorumluluk projeleri sayesinde bireylerde, empati, fedakarlık, hayırseverlik, yaşam felsefesi, bir gruba ait hissetme ve toplumsal değerler gibi bir çok fedakarlık ve olumlu kişilik özellikleri yer etmeye başlamaktadır.

Sosyal sorumluluk projelerinde hedefleri özetle;

 • Toplumsal sorunlara yönelik gerçekleştirmek istenilen projeler ve yapmak istenilen değişiklikler için ortam hazırlamak,
 • İçinde yaşanılan toplumun farklı gerçeklerini doğrudan gözlemleme ve öğrenme olanağı yaratmak,
 • Etkin bir sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak için imkan sağlamak,
 • Dünyayı daha yaşanılası kılmak ve fark yaratmak için yetki vermek,
 • Bu çalışmalarda kazanacakları vizyon doğrultusunda uzun vadede gönüllü çalışmalara teşvik etmektir.

Bu sayede;

 • Toplumun değişik gelir, yaş, etnik gruplarından insanlarla tanışıp sorunları üzerinden düşünen ve empati kurabilen,
 • Farklılıklara karşı anlayışlı ve saygın bir yaklaşım benimseyen,
 • Kendi özelliklerinin bilincinde, iletişim ve organizasyon becerileri güçlü,
 • Sadece tüketen değil aynı zamanda üreten,
 • Eleştirirken, çözüm önerilerini de birlikte sunabilen,
 • Kendilerine belirli hedefler çizebilen,
 • Yaşadığı topluma ve çevresine duyarlı nesiller yetişmesini sağlanmaktadır.

Sivil toplum kuruluşları, işletmeler ve okullar aracılığıyla yürütülen bu projelere görevli olarak katılanların büyük bir çoğunluğunu çocuklar ve gençler oluşturur. Öğrenciler üzerinde oluşan olumlu etkilerini ise şöyle sıralayabiliriz:

Sorumluluk Almayı Öğretir

Sosyal sorumluluk, adından da anlaşılacağı gibi, sorumluluk ve özenle üzerine kuruludur. Bu projeler kapsamlı bir organizasyon gerektiren çalışmalardır. Herkesin bir işin ucundan tutması, günlük hayatında karşılaşmayacağı sorumlulukları taşıması gerekir. Bu yükün altına girmek, öğrenciler için sorumlu birer yetişkin olma yolunda büyük bir adımdır.

Geniş Bir Perspektif Sağlar

Sosyal sorumluluk projeleri genellikle, öğrencilerin içinde bulunduğu sosyal ve kültürel çevreden uzak alanları kapsar. Böylece ‘farklılık’ kavramı öğrencilerin hayatında ayrı bir yer edinir. Bu projelerde görev alan öğrenciler, dünyaya farklı bir gözle bakmayı öğrenir. En nihayetinde yaşam, deneyim demektir ve farklı çevrelere girip çıkmak bu deneyimi olabildiğince verimli yaşama fırsatı verir.

Sosyal sorumluluk sayesinde kazanılan bu geniş perspektifin bir yüzü de yaratıcılık ve iletişim becerileridir. Farklı insanlarla etkileşime giren öğrenciler hangi ortamlarda nasıl davranmaları gerektiğini gözleme fırsatı bulur.

Topluma Sorunlarına Karşı Duyarlılık Geliştirir

Sosyal sorumluluk projelerinin çocuklara sağladığı en önemli fayda, duyarlılık geliştirmesidir. Sosyal ve ekonomik eşitliğin sağlanmasına katkıda bulunmanın yollarından biri, sosyal sorumluluk projeleri yürütmektir. Böyle projelere dahil olmak da öğrenciler için bu yolun gönüllü olarak bir parçası olmak demektir.

İçinde yaşadığı toplumu olumlu yönde dönüştürecek bir şeyler yaptığını hisseden çocuklar, toplumsal koşulları ve eşitsizlikleri değiştirmek için daha fazla çaba sarf edecektir. Toplumsal eksiklikleri giderecek yapıcı eylemleri kendi kişisel hayatlarına da geçirirler.

Yardım etmek, faydalı işlerin bir parçası olmak tatmin eden bir duygudur. Bu duyarlılığı geliştiren çocuklar daha huzurlu bir iç dünyasına sahip olurlar.

Gelecek nesillerin doğaya ve çevreye karşı çevre bilincini pekiştirmek için daha duyarlı, eğlenerek öğrenen, bilinçli ve farkındalıkları yüksek bireyler olarak yetiştirilmelerine katkı sağlamak, geleceğimiz olan çocuklarımızın mutluluklarına dair bir adımı birlikte atmaları amaçlanır.

Çocuklarımızın hayatlarında ufacık bir katkının bile onların yarınlarında büyük farklar yaratacağını biliyoruz. Bu sebeple sosyal sorumluluk projelerinde önceliği geleceğin gençlerine veriyoruz.

Kaynakça

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi – Emel DEMİR  ASKEROĞLU doi.org/10.29249/selcuksbmyd.5618763

Zonguldak Bülent Ecevit  Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri
sosyalsorumluluk.beun.edu.tr

 

YAZAR: Belgin Çetinel – İlkokul Müdür Yardımcısı