fbpx

İngilizce Drama Kulübü

Home / İngilizce Drama Kulübü
İngilizce Drama Kulübü

İngilizce Drama Kulübü

Eğitim etkinlikleri içindeki en önemli kavram öğrenmektir. Bütün eğitimciler en etkili ve kalıcı öğrenme sürecinin ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ olduğu konusunda hemfikirdirler. Drama, ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili yöntemlerden biridir. En yalın anlatımla drama, bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir.

Özel Ataevler Koleji’nin uluslararası standartlardaki eğitim metodolojisine uygun olarak oluşturulmuş İngilizce Drama Kulübü’nde, öğrencilerimizin zihin gelişiminin yanı sıra beden gelişimini de destekleyerek özgüveni yüksek bireylerin yetişmesine imkan sağlanmaktadır.

Öğrenciler, yaratıcı düşünme becerilerini ve hayal güçlerini geliştirirken, aynı zamanda hitabetlerini kuvvetlendirmekte ve böylece eğlenirken öğrenmektedirler. Duyuların çalıştırılması, uyum ve güven çalışmaları, öykü tamamlama, diyalog oluşturma gibi çalışmalarla hedefe ulaşılmaya çalışılmaktadır.

İlkokul 2.sınıftan itibaren ortaokulun sonuna kadar okulumuzda öğretim gören tüm öğrencilerin katılabilecekleri kulüp etkinliklerimizde çalışmaların İngilizce dilinde yapılmasıyla da öğrenilen yabancı dil temellerinin kalıcı olması hedeflenmektedir.