fbpx

Ortaokul Rehberlik

Ortaokul Rehberlik

ORTAOKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, öğrencilerimizin kendisini ve çevresini tanıyan, doğru kararlar verebilen, yeniliklere açık hatta yenilikçi fikirler üreten, iletişim becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri ve kendi kendini gerçekleştirebilmeleri için uzman psikolojik danışman tarafından sunulan profesyonel bir destek sürecidir.

Özel Ataevler Koleji olarak psikolojik danışmalık ve rehberlik biriminde, gerek test ve envanterlerle, gerekse bireysel ve grupla yapılan etkinliklerle çocuklarımızın bireysel farklılıklarını anlamak ve böylelikle de her öğrencimize en doğru şekilde psikolojik danışman ve rehberlik hizmeti sunmayı amaçlamaktayız. Veli ve öğrenci ile bireysel görüşmeler yapılarak önleyici rehberlik sistemini aktif kullanmak ve bu sayede aile ile rehberlik birimi iş birliği içinde hareket etmek temel ilkemizdir. Öğrencilerimizin başarı durumları, değişen ve yenilenen sistemler hakkında bilgilendirme toplantıları ile velilerimizin sürece katılımı sağlanmaktadır.

Bireysel sosyal rehberlik faaliyetlerimiz çerçevesinde öğrencilerimize kaygı ve stres yönetimi, iletişim becerilerini arttırmaya yönelik danışmanlık, özgüven çalışmaları, yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik rehberlik ve benlik algısının gelişimi konularında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bireye özel mesleki rehberlik hizmetlerimiz çerçevesinde, öğrencilerin sadece ders başarısına değil aynı zamanda da kariyer gelişimine destek olmakta, “Mesleki Geleceğim” etkinlikleri ile öğrencilerin gelecekte hangi mesleği seçeceklerine ışık tutmaktayız. Eğitsel rehberlik hizmetlerimiz çerçevesinde ise bireye özel ders çalışma programları hazırlayarak, etkili öğrenme stratejileri, dikkat toplama yöntemleri, sorumluluk alma davranışı geliştirme ve öğrenme eksikliklerini belirleme konularında seminerler düzenleyerek öğrencilerimizin gelişiminde fark yaratmaktayız.

Ortaokul öğrencilerimize yönelik uyguladığımız psikolojik testler:

Catell 2A  Testi
7,5 yaş ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.

Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testidir. Zekânın görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır.

Benton Kongnitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testi İlk-Orta
8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

D2 Dikkat Testi
9-60 yaş arasında uygulanan, seçici dikkatin ve zihinsel konsantrasyonu belirlemek için geliştirilmiş, psikomotor hız, doğru ve yanlış işaretlemeler gösterilen performansın kalitesinin değerlendirildiği bir testtir.

Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi
Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekâsının tespit edildiği, özel bir zekâ testidir.

Porteus Labirentleri Testi
Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekânın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zekâ testidir.

Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi
Çocukların sorunlarını çözümlemek ve anlayabilmek için hazırlanmış bir testtir. Psikanalitik teoriye uygun olarak, her gelişim dönemine uyan olası problemi ortaya koymaktır.

Beier Cümle Tamamlama Testi
8-16 yaş arasında olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanabilen, eksik cümleleri tamamlayış biçimi ile ilgileri, tutumlarını, beklentilerini, sıkıntılarını duygu ve düşüncelerini, isteklerini yansıtan, bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek istendiği zaman uygulanan bir testtir.