fbpx

Eko-Okul

Eko Okul

Eko Okullar programı, anaokul, ilkokul ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan, yeni neslin çevreye ve doğaya duyarlı bir şekilde yetişmesine yönelik bir programdır.

Programa dahil olan okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Eko Okullar Programı’na dahil olan Özel Ataevler Koleji’nde anaokulu, ilkokul ve ortaokul sınıflarında eğitim gören öğrencilerimize sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almalarına katkı sağlamaktayız.

Ülkemizde TÜRÇEV tarafından yönetilen, FEE destekli uluslararası bir program olan Eko-Okullar Programı’nın yürütülmesine katkı sağlaması amacıyla Özel Ataevler Koleji bünyesinde kurulan Eko Okul Klübü ile öğrencilerimizde çevre bilinci oluşturma, doğal kaynakları koruma ve bilinçli tüketim gibi davranışlar kazandırmayı, buna ek olarak öğrencilerimizin aileleri ve toplumun geri kalanına da ulaşmayı hedeflemekteyiz. Proje kapsamında öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırmak da temel
amaçlarımızdan biridir.

Eko Okul Klübü faaliyetlerimizin öğrencilerimize kazandırdıkları
yetkinlikler:

  • Eko – Okullar projesi çalışmasına aktif katılım sağlayarak ve grup çalışmalarında aktif
    rol alarak paylaşmayı öğrenir.
  • Geri Dönüşüm bilincini kazanır ve geri dönüşüm hakkında okul içi ve dışı kampanyalar
    düzenler ve tanıtımını yapar.
  • Su, Elektrik gibi kaynakları tasarruflu kullanma alışkanlıkları gelişir.
  • Tüketim alışkanlıklarını değiştirir, savurganlığı önler.
  • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.
  • Sorunları tanımlama, muhakeme etme ve çözüm üretme becerileri geliştirir

Özel Ataevler Koleji olarak destek verdiğimiz Eko Okullar Programı ile öğrencilerimize daha yeşil ve yaşanılabilir bir dünya bırakmayı temel ilkelerimizden biri olarak benimsemekteyiz.