fbpx

Çocuklar İçin Felsefe

 

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children / P4C), 1970’li yıllarda Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış pedagojik bir yöntemdir.

Lipman’ın öncüsü olduğu bu yöntem, felsefi diyalog yoluyla çocuklarda eleştirel düşünmenin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Yapılan çalışmalar çocuklar için felsefe yaklaşımının mantıksal akıl yürütme, soru sorma, bir yargıyı gerekçelendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, okuduğunu anlama, benlik saygısı gibi pek çok becerinin oluşmasına katkı sağladığını ortaya koymuştur.

SINAV SİSTEMİNE UYUMLU ve DESTEKLEYİCİ

Çocuklar için felsefe oturumlarında, felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran etrafında “kolaylaştırıcı” ile birlikte soruşturma yapılır. Bir hikaye, bir film ya da resim üzerinde sorgulama yapan çocuklar sorulara cevaplar bulmayı, yeni sorular sormayı, arkadaşlarını dinlemeyi, bir fikre itiraz ederken özenli olmayı ve fikirlerini özgürce ifade etmeyi öğrenir. Oturum boyunca çocuklar düşünmeye, sorgulamaya ve ifade etmeye teşvik edilir. Çocuklar İçin Felsefe, didaktik bir öğretim metodu değildir; ortaya çıkan kavrayış çocukların aktif katılımının ürünüdür. Soruşturan Topluluk Modeli’ne göre sınıf ortamı, katılımcıların bilgiyi biçimlendirdiği, soruşturduğu, süzgeçten geçirdiği bir topluluk olarak düşünülür. Sokratik diyalog yöntemini temele alan felsefe soruşturan topluluk çocukların etkileşim yoluyla anlam arayabilecekleri bir ortam sağlar. Bu metod sayesinde çocuklar, sorgulamaya ve mantık geliştirmeye yönelik sınav sistemine daha etkili hazırlanma fırsatını bulurlar.

P4C KAZANIMLARI

Çocuklar İçin Felsefe,  araştıran sorgulayan yapısıyla çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Pedagojik bir yöntem olarak öncelikle çocukların düşünme becerilerinin gelişmesini katkı sağlayan Çocuklar İçin Felsefe’nin diğer kazanımları şunlardır:

Kavram oluşturma becerisi,
Kavramları ayırt etme becerisi,
Neden- sonuç ilişkisi kurma becerisi,
Varsayımsal düşünme becerisi,
Analize dayalı soru sorma becerisi,
Esnek ve etkin düşünme becerisi,
Kendini kritik edebilme becerisi,
Değerlendirme ve yargılama becerisi,
Eleştiriye açık olma becerisi,
Soyutlama becerisi gibi pek çok beceriyi geliştirmektedir.

Oturum boyunca felsefi bir problemi eş zamanlı sorgulayan çocuklar başkalarını derinden dinleme ve kendilerini ifade etmenin çeşitli yollarını fark eder. Çocuklarda oluşan felsefi farkındalık ile çocuklar, bir durumu işbirliğine dayalı öğrenmeyle çarpaz ele alabilmeyi ve farkşı düşüncelere eşit mesafade durarak eleştiriyi kişiselleştirmemeyi keşfeder.