fbpx

Kategori: Blog

Spor ve Çocuk Gelişimi
Şubat 4, 2021Şubat 4, 2021
Yazı

Spor ve Çocuk Gelişimi

“Sporun Çocuklarda Kas ve Zihinsel Gelişimi İçin Önemi” İnsan vücudu hareket etmek üzere tasarlanmıştır. Durağan bir hayat, insanoğlunun yaratılış amacına aykırıdır. Hareket etme, vücut organlarının sağlıklı büyümesini, gelişmesini, bedenin sağlıklı ve fit kalmasını sağlamaktadır. İnsanlar, bebeklik ve çocukluk döneminde hareket ederek dünya ile temas kurarlar, iletişime geçerler ve dünyayı tanımaya çalışırlar. Çocukluk, bebeklikten sonra gelişim...

Aile İçi İletişim
Ocak 29, 2021Ocak 29, 2021
Yazı

Aile İçi İletişim

İlk deneyimlerin kazanıldığı, tutum ve davranışların şekillenmeye başladığı ortam olarak aile, bireylerin toplumlaşmasında büyük öneme sahiptir. Çocuğumuzun içine doğduğu, büyüdüğü ortam; çevresindeki kişilerle kurduğu ilişkileri, gelişimini ve geçirdiği yaşantıları çeşitli yönlerden etkilemektedir. Kişilik gelişiminin büyük ölçüde biçimlendiği çocukluk yıllarında anne babaların çocuklarına karşı tutumları önem kazanmaktadır. Bu noktada aile içi destekleyici iletişim, sosyalleşmenin gelişimini ve...

Pandemide Ebevenylere Öneriler
Eylül 25, 2020Eylül 25, 2020
Yazı

Pandemide Ebevenylere Öneriler

“Pandemi Sürecinde Ebeveynlere Psikososyal Gelişimi Destekleyici Öneriler” Zorlu yaşam olayları karşısında çocukların stres ve kaygı tepkileri göstermesi beklendik bir durumdur. Özellikle tüm dünyada yaşanan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle çocuk ve ergenlerin kendileri, aileleri, arkadaşları, sevdikleri ve yakınları için endişe, kaygı, panik ve korku yaşaması oldukça olağandır. Salgın hastalık tehdidi gibi zorlu bir yaşam olayı karşısında...

Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı
Mayıs 22, 2020Mayıs 22, 2020
Yazı

Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı

“Teknoloji Bağımlılığına Karşı Ailelere Öneriler” Günümüzde hızla yaygınlaşan telefon, tablet, bilgisayar vb. kullanımı çeşitli avantajlar ve kolaylıklar sağlamanın yanında gereğinden fazla kullanıldığına belirli problemlere de sebebiyet verebilmektedir. Teknolojik aletlerle geçirdiğimiz süre, günlük işlerimizi ve bunun yanında insan ilişkilerimizi etkilemeye başlıyorsa teknoloji bağımlısı olma tehdidi ile karşı karşıya gelmişiz demektir. Özellikle Z kuşağında çok yaygın olarak...

Yetenek Keşfetmede Ebeveynin Rolü
Mayıs 7, 2020Mayıs 8, 2020
Yazı

Yetenek Keşfetmede Ebeveynin Rolü

Hepimizin sevdiği ve ilgi duyduğu alanlar vardır. Kimimiz resim yapmaya bayılırız, kimimiz koşmaya, kimimiz dans etmeye. Peki, bunları seviyorsak bile gerçekten başarılı mıyız? Yetenek ve ilgi arasındaki fark nedir, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. “İlgi” belli bir olay, etkinlik ya da kişiye yakınlık duyumsama, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma durumudur. “Yetenek” ise insanın, kalıtımsal olarak...

Ev İşleri ve Çocuk
Nisan 26, 2020Nisan 26, 2020
Yazı

Ev İşleri ve Çocuk

ÇOCUKLARIN EV İŞLERİNE DESTEK OLMALARININ FAYDALARI Çocuklar evde bulundukları süreçlerde genellikle hareket halindedirler ve enerjilerini aile bireylerine de yansıtabilirler. Bu süreçte bazı aile bireyleri çocuğun peşinden koşmaktan yorulup bıkkınlık yaşayabilir. Aileler çocuklarının hareketli oluşlarından genellikle şikayet edebilirler ama aslında bu durumu avantaja çevirmekte gene aile bireylerinin elindedir. Çocuğun bu enerjisinin doğru etkinliklere yönlendirmesi ve çocuklarla...

Ekoloji ve Çocuk
Nisan 16, 2020Nisan 16, 2020
Yazı

Ekoloji ve Çocuk

Doğada her canlı birbiriyle uyum içinde yaşar. Her canlının etkilediği ve etkinlendiği başka bir varlık bulunur. Günümüzde fen ve teknolojinin gelişmesi canlı yaşamını önemli derecede etkilemektedir. Bu anlamda çevresine duyarlı, karşılaştığı bir probleme karşı karar verebilen, yaratıcı düşünme becerisine sahip bireyler yetiştirmek gerekmektedir. Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevresiyle olan etkileşimini inceleyen bilim dalına...

Yaşantılara Dayalı Öğrenme
Nisan 9, 2020Nisan 10, 2020
Yazı

Yaşantılara Dayalı Öğrenme

“EĞİTİMDE YARATICI DRAMA VE OYUN ETKİNLİKLERİNİN ÖNEMİ” Eğitim geçmişten günümüze bilim ve teknolojinin gelişmesiyle değişikliklere uğramıştır. 19. Yüzyıl öncesinde dünya genelinde daha çok geleneksel eğitim yöntemleri kullanılmıştır. Geleneksel eğitim öğrenciyi pasif, öğretmeni aktif kılan ve öğrenciyi bilişsel yönden geliştirmeyi amaçlayan bir anlayıştır. Maalesef ki öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate almamaktadır. Ancak çağdaş eğitim, öğrenci merkezli ve...

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar
Mart 25, 2020Mart 25, 2020
Yazı

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Eğitim, birey ve toplum gereksinmelerinin temel noktasını oluşturmaktadır. Toplumlar ihtiyaç duydukları niteliklere sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlarken, bireylerde toplumların bu talebini karşılamak amacıyla kendilerini yeni dünyanın normlarına uygun şekilde geliştirmeye çalışmaktadırlar. Çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün özelliklerine her geçen gün yeni nitelikler eklenmeye devam etmektedir. Bu nedenle öğrenme,  yaşam boyu sürecek bir gereklilik halini alarak...

Sosyal Sorumluluk ve Çocuk Gelişimi
Mart 15, 2020Mart 15, 2020
Yazı

Sosyal Sorumluluk ve Çocuk Gelişimi

Bir toplumda yaşayan her birey gibi varlığını içinde bulunduğu topluma, ülkeye, insanlığa borçlu olan kurumların, kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri, iyi birer kurumsal vatandaş olmaları, kendi sürdürülebilirlikleri açısından önem taşımaktadır. Sosyal sorumluluk bir nevi, bireylerin bir arada topluma duyarlı bir biçimde hareket etmesidir. Birey yada grup olarak kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara ve ihtiyaçlara...

  • 1
  • 2