fbpx

Anaokulu Rehberlik

Anaokulu Rehberlik

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, öğrencilerimizin kendisini ve çevresini tanıyan, doğru kararlar verebilen, yeniliklere açık hatta yenilikçi fikirler üreten, iletişim becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri ve kendi kendini gerçekleştirebilmeleri için uzman psikolojik danışman tarafından sunulan profesyonel bir destek sürecidir.

Özel Ataevler Koleji olarak psikolojik danışmalık ve rehberlik biriminde, gerek test ve envanterlerle, gerekse bireysel ve grupla yapılan etkinliklerle çocuklarımızın bireysel farklılıklarını anlamak ve böylelikle de her öğrencimize en doğru şekilde psikolojik danışman ve rehberlik hizmeti sunmayı amaçlamaktayız. Veli ve öğrenci ile bireysel görüşmeler yapılarak önleyici rehberlik sistemini aktif kullanmak ve bu sayede aile ile rehberlik birimi iş birliği içinde hareket etmek temel ilkemizdir.

Bireysel sosyal rehberlik faaliyetlerimiz çerçevesinde öğrencilerimize kaygı ve stres yönetimi, iletişim becerilerini arttırmaya yönelik danışmanlık, özgüven çalışmaları, yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik rehberlik ve benlik algısının gelişimi konularında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Anaokulu öğrencilerimize yönelik uyguladığımız psikolojik testler:

Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testidir. Zekânın görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır.

Frankfurter Dikkat Testi
60-72 ay arası çocuklara uygulanabilen çocuğun dikkat seviyesini ölçen bir testtir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
6 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir.

Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi
Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekâsının tespit edildiği, özel bir zekâ testidir.

Porteus Labirentleri Testi
Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekânın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zekâ testidir.

Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi
Çocukların sorunlarını çözümlemek ve anlayabilmek için hazırlanmış bir testtir. Psikanalitik teoriye uygun olarak, her gelişim dönemine uyan olası problemi ortaya koymaktır.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanan, çocukların görsel algı kavramı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğidir değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir.